Panelenbouw

In onze werkplaats worden elektrotechnische besturings-
panelen en complete systemen geproduceerd en
geassembleerd, waardoor korte doorlooptijden en korte
communicatielijnen met onze engineers gewaarborgd zijn.

Onze werkplaats is ingericht voor zowel enkelstuks als
seriematige productie en assemblage. Alle besturingen
worden conform testprotocollen vanuit van toepassing
zijnde normen getest en voldoen hiermee aan de
wettelijke eisen en normen.
Ontwerp / BLANKE-PIT.NL